fbpx

Nine Star Ki

Nine Star Ki

Nine Star Ki, een Vijf Elementen karakteranalyse

Bij Nine Star Ki – Chinese Astrologie – gaan we ervan uit dat jij uit drie elementen ‘bestaat’. Deze drie elementen zeggen iets over je karakter, persoonlijkheid, kwaliteiten en valkuilen. Ook geeft Nine Star Ki weer of er karmische – oude levens – invloeden zijn en wat je levensrichting zou kunnen zijn. Omdat er Vijf Elementen zijn, mis je dus altijd – net als ieder ander mens - basiselementen. Deze missende elementen geven je leercyclus, je uitdagingen, je valkuilen weer. De persoonlijke Nine Star Ki karakteranalyse maakt gebruik van je geboortedatum en is gebaseerd op de Vijf Elementen.

De Vijf Elementen staan in een bepaalde verhouding tot elkaar. Een aantal voeden elkaar en anderen remmen elkaar weer af of werken juist controlerend. De samenstelling van jouw drie elementen bepaalt of je het leven stromend leeft en jouw uitdaging ligt in de missende elementen eigen maken of dat je juist een interne struggle ervaart en afgeremd wordt omdat elementen niet met elkaar in harmonie zijn.

Naast de drie elementen die aanwezig zijn in je reeks en je alles vertellen over wie je bent, is de samenstelling van jouw reeks dus medebepalend voor de mate waarin je dingen neer kan zetten, kan realiseren en uitdagingen kan verwachten. Het geeft je breed inzicht in levensaspecten die nu wellicht niet te verklaren of te begrijpen zijn. Je leert jezelf – en ook de ander - beter kennen.

Tijdens onze tweedaagse Nine Star Ki module leer je Vijf Elementen karakteranalyses maken. Deze analyses zijn o.a. goed toepasbaar bij sollicitatiegesprekken, coachtrajecten, therapeutische behandelingen.

Stromend en in evenwicht met behulp van Nine Star Ki

Nine Star Ki karakteranalyse geeft je dus inzichten, en daarnaast biedt het ook oplossingen. De Vijf Elementen bieden - naast inzicht in je probleemgebieden - ook oplossingen om weer stromend in beweging en in evenwicht te zijn, blokkades te doorbreken, uitdagingen aan te gaan en om concreet dingen neer te kunnen zetten.

Het eerste Nine Star Ki element geeft jouw vorm aan. Als we het met een auto vergelijken dat zou je het de carrosserie kunnen noemen. Het is een vaste vorm die niet te wijzigen of ontwikkelbaar is. Het is gewoon zo. We noemen het eerste element ook wel je persoonlijkheidselement.

Het tweede Nine Star Ki element gaat over je interne belevingswereld: je denken en voelen. Als we naar het voorbeeld van de auto kijken, dan is het tweede element de chauffeur. Dit element is goed ontwikkelbaar. Onze interne wereld is aan te vullen door ervaringen, kennis opdoen, emoties verwerken. Naarmate we ouder worden ontwikkelen we ons via het tweede element, door ervaringen en belevingen toe te laten. Afhankelijk van het element wat jij daar hebt staan, ben je meer gericht op denken of juist op voelen of toch meer op analyseren.

Het derde Nine Star Ki element geeft je richting, je handelen aan. Als we het voorbeeld van de auto er weer bij halen dan is dit de weg die je inslaat, de reis die je maakt.

Afhankelijk van hoe de combinatie van de twee bovenstaande getallen met dit derde element is, kom je eenvoudig in beweging of blijf je passief en handel je niet.

Tijdens onze Nine Star Ki module zorgen we ervoor dat jij als chauffeur in je eigen auto op de chauffeursstoel zit en rijdt. Bij disbalans zien we vaak dat iemand op de bijrijdersstoel in zijn eigen auto zit of gewoon de auto van iemand anders rijdt. Kortom, degene heeft zijn vorm en ontwikkelbaarheid losgelaten en handelt zonder dichtbij zichzelf te zijn.

 

Tags: Nine Star Ki

Logo Barada opleiding w

Barada contact

Reijerscop 10
3454 HW De Meern
t: 06 467 32 346
e: info@barada.nl
KvK: 54698812

Openingstijden:

Dinsdag - Zaterdag 9.00 - 18.00

Openbaar vervoer

Bus 107 vanaf Utrecht CS (20 min. + 5 min. lopen) 

 

Overige diensten

www.baradacoaching.nl
www.baradaspirituelereizen.nl
    

Accreditaties

CRKBO Instelling wit smal
KTNO, VBAG, BATC, LVNG